Žarko Glavatović, rođen u Podgorici 1982 godine.
Diplomirao slikarstvo na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu 2006, klasa prof.
S. Roksandića. Godine 2008 na istom fakultetu zavrsio specijalističke studije zidnog slikarstva u klasi prof. Đura Radlovića. Izlagao na brojnim kolektivnim izložbama kao i na jednoj samostalnoj. U periodu specijalističkih studija bio aktivan član tima za izradu i restauraciju, sakralnih i profalnih  mozaika,  za potrebe hramova i javnih objekata u zemlji i inostranstvu. Učestvovao (2008) na restauraciji zidnih (al-seko) dekoracija na fasadama crkava u pećkoj Patrijaršiji, pod vođstvom arhitektonskog tima Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika. Pored slikarstva bavi se mozaikom i skulpturom. Radi i živi u Podgorici.
Ul. Arsenija III Čarnojevića br.2
e-mail: zarko_glavatovic@yahoo.com
tel: 020\219-520 i 069\636-884
www.zarkoglavatovic.com

Education
    1997-2001 High school of fine arts, Petar Lubarda, Cetinje
    2001-2002 Faculty of fine arts, Cetinje, painting department
    2002-2005 Faculty of fine arts, Belgrade, painting department
    2007. Tuck his master degree, wall painting/fresco, Saco painting and mosaic. Class of professor Djura Radlovic.

Expositions and awards
    2001 gallery of the culture center at Podgorica
    2003 gallery of the faculty of fine arts in Belgrade (award for the best painting)
    2005 gallery of the faculty of fine arts in Belgrade (award for the best mosaic)
    2006 gallery of the museum of Herzegovina, Trebinje
    2008 gallery Fenix, Mosaic miniature, Belgrade
    2009 gallery Fenix, Mosaic miniature, Belgrade (award for contribution to contemporary mosaic)

Projects
    2007-2008 Wall mosaics for the church Resurrections of the Christ
    2009. Restorations of wall paintings and decorations at four churches of Patriarchy of Pec, Kosovo
    2011. Wall mosaics for the church Birth of the Holly Virgin Zemun, Serbia.


Odabrani radovi:
  • portret_p
  • Nespokojna
  • Rahilja

- Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore -