Slobodan – Puro Đurić

Rođen je na Cetinju 1935. godine. Završio je Umjetničku školu, Pedagošku akademiju i Kulturološki fakultet. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1959. godine.

Izlagao je šesnaest samostalnih izložbi i na više od 155 grupnih u zemlji i inostranstvu.
Jugoslaviju predstavljao na Svjetskom festivalu slikarstva u Kagnes sur Meru-Francuska-1976. godine.
Uvršten je u knjigu milenijumskog izbora: „Uspješni umjetnici i dizajneri dvadesetog vijeka“, po izboru i u izdanju Internacionalnog bibliografskog centra Kembridž-Engleska, 2001. godine.

Dobitnik je „Trinaestojulske“ nagrade Skupštine Crne Gore 1974. godine.
Trinaestonovembarske nagrade grada Cetinja, 1981. godine.
Prve nagrade za mlade likovne stvaraoce Crne Gore 1956. godine. Nagrade Likovnog salona „13. novembar“ 1968. i 1973. godine
Odlikovan je Ordenom zasluga za narod i Ordenom Republike.
Odlukom Vlade Crne Gore, dobio je status „Istaknuti kulturni stvaralac“ 2010.godine.
Pored likovne djelatnosti obavljao je mnoge društveno-političke funkcije. Bio je predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, predsjednik Republičke zajednice Kulture Crne Gore; član predsjedništva Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije; predsjednik Jugoslovenskog fonda za unapređenje likovnih umjetnosti-Beograd; dugogodišnji rukovodilac i jedan od osnivača Likovnog salona  „13. novemar“ –Cetinje; jedan od inicijatora i utemeljivača Likovne akademije na Cetinju; član Odbora za likovnu djelatnost CANU i član mnogih žirija, savjeta, odbora i festivala crnogorskih i jugoslovenskih kulturnih institucija i fondacija.
Bio je predsjednik Opštine Cetinje, član SK CK Crne Gore, poslanik u dva mandata Skupštine Crne Gore, predsjednik SSRN Cetinje, član predsjedništva SSRN Crne Gore...
Javnosti se literarno predstavio knjigama „Cetinjske šaljive priče“ -1999, 2001, 2003, 2006. i 2008. godine.
Slike mu se nalaze u mnogim zbirkama i galerijama u zemlji i inostranstvu. Živi i stvara u Cetinju i Budvi.

Adresa: Cetinje, Pete proleterske b.b.
Tel:041 231 951 (m. tel 069 576 686)
Budva, Slovenska obala 6
Tel: 033 454 010
 

Odabrani radovi:

 

  • Poslednja predstava. ulje na platnu
  • Anin san ulje na platnu
  • Seosko groblje ulje na platnu

 


- Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore -