Mihailo Jovićević je rođen 1939.godine, završio je srednju umjetničku školu u Hrceg Novom i Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu. Slikarstvo je studirao kod Mila Milunovića, a konzervaciju kod Milorada Medića kod koga je i magistrirao. Bio je profesor na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. Redovni je profesor na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Podgorica kao i Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i po pozivu na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju.
 
Njegov rad može se podijeliti u tri cjeline: pedagoški rad, rad na konzervaciji i restauraciji pokretnog i nepokretnog fonda i slikarsko stvaralaštvo.Dobitnik je najveće državne nagrade 13 jul
 
Pedagoški rad:
 
-          Profesor umjetnosti u cetinjskoj gimnaziji od 1966 do 1973.
-          Docent i vanredni profesor na Kulturološkom fakultetu od osnivanja do gašenja (kod profesora Jovićevića diplomiralo iz matičnog predmeta konzervacija i restauracija štafelajnog slikarstva 92 studenta).
-          Redovni profesor je na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univeryiteta Mediteran na predmetu crtanje i slikanje.
-          Redovni profesor je na Fakultetu Likovnih umjetnosti od osnivanja do danas gdje predaje predmete osnovi tehnologije i osnovi konzervacije i restauracije štafelajnog slikarstva.
-          Profesor je po pozivu na Akademiji Likovnih umjetnosti u Trebinju gdje predaje predmete vezane za tehnologiju i likovne tehnike.
 
Stvaralaštvo:
 
            Opus Mihaila Jovićevića broji preko 10000 radova različitih tehnika i materijala. Njegov slikarski rad počinje još kao učenik umjetničke škole u Herceg Novom (1955-60) i akademiji Likovnih umjetnosti u Beogradu (1960-1965), pa sve do danas. Ima neprestani kontinuitet u radu što potvrđuju brojne samostalne i grupne izložbe.
 
 

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE
 
1968. Umjetnička galerija, Cetinje
1969. Galerija “Josip B. Benković”, Nerceg Novi
1970. Plavi dvorac (povodom devedesetogodišnjice cetinjske
          gimnazije), Cetinje
1972. Moderna galerija, Titograd
1973. Sala Mauri, Spoleto (Italija)
1976. Mali likovni salon, Novi Sad
1976. Galerija Centra za kulturu, Vrbas
1980. Umjetnoički paviljon, Titograd
1984. Radnički univerzitet, Mostar
1985. Galerija Centra za kulturu, Kotor
1986. Moderna galerija, Budva
1988. Galerija “Josip B. Benković”, Nerceg Novi
1996. Galerija “Santa Marija”, Budva
1999. Galerija “Gams”, Cetinje
2000. Galerija “AL”, Podgorica
2000-2001. Umjetnički paviljon, Podgorica
2001. Budvanska Citadela, Budva
2001. Otok Gospe od [krpjela (Pomirbena dvorana), Perast
2002. Galerija „Buća Luković”, Tivat
2004. „Santa Maria in punta”, Budva
2004. Galerija „Zvonimir“, Zagreb
2006. „Al“ galerija, Podgorica
2006. Art gallery „Haos“, Beograd
2008. Salon Matice Crnogorske, Podgorica
 

Odabrani radovi:

 

  • A 24
  • A 26
  • B 29


- Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore -