BRAJOVIĆ DRAGOLJUB BATO
 
Rođen je 1939. godine u Podgorici.Završio je ALU i postdiplomske studije u Beogradu, 1967. Bio je stipendista Francuske vlade 1969/70. Poha|đo je grafički atelje Johna Fridlaendera. Bavio se i pedagoškim radom. Član je ULUCG-a od 1964. godine. Sekretar ULUCG-a bio je od 1968-1973. i predsjednik od 1991-95. Član je INSEA. Saradnik, između ostalih i japanske edicije likovne pedagogije svijeta. Na Sorboni stekao akademske stepene: Maitrise i D.E.A. (Diploma produbljenih studija). Sa B. Karlavarisom napisao je udžbenik za osnovne škole za predmet likovno vaspitanje.
 
Organizovano je dvadeset i pet njegovih samostalnih izložbi od kojih su najznačajnije u: Umjetničkom paviljonu, Titograd, 1965, 1969, 1973; Sevres, Centre international d'etudes pedagogo giques dissins, Pariz i Rems, 1988; Galeriji Tendri de Paris, 1989; College "Diderot", Aubervilliers, 1990 (sa Anastasijom Brajović); Modernoj galeriji, Podgorica, 1993; Galeriji Centralnog kluba vojske Jugoslavije, Beograd, 1994. Učestvovao je na preko 160 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, Jesenji salon u Parizu, izložbeni prostor Espas Otoja, Pariz, 2001.

Dobitnik je više nagrada između ostalih : "Nagrade Oslobođenja Titograda", 1969; Otkupne nagrade na V bijenalu akvarela Jugoslavije u Karlovcu, 1987; Nagrade za kreativnost na XV Salonu slikarstva i skulpture u Bresiju, Francuska, 1990; I nagrade na konkursu "Boje Miroa" (Francuska) 1991. i Ordena rada sa srebrnim vijencem.

Odabrani radovi:

  • PDVD_056
  • PDVD_055
  • PDVD_000

 


- Udruženje Likovnih Umjetnika Crne Gore -